W stronę aktywnosci - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

W stronę aktywnosci

 

W stronę aktywności społecznej


Środki unijne, które pozyskujemy na inwestycje w infrastrukturze i  na działania społeczne  przechodzą głównie przez budżet gminy. Ich zasadniczą cechą jest wymóg posiadania w części 20-30% udziału własnych środków finansowych. Z kolei ich głównym celem jest pobudzenie Samorządu do działań inwestycyjnych i zaktywizowanie działań społecznych do realizacji najistotniejszych potrzeb w swoim otoczeniu. Cel ten realizowany jest poprzez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, wolontariat.


W naszym otoczeniu są to:

  • Lokomotywa

  • Barwy Rokit

  • Rokitnik

  • Cztery Pory Roku

  • Siła Dębu

  • OSP

  • Nasza Gmina Nasz Dom

  • Koło Gospodyń Nożyno

  • Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych


Wszystkie one skupiają wokół siebie aktywnych, kreatywnych liderów, których zaangażowanie i pomysły przekładają się na złożone wnioski na działania i inwestycje. Zwykle działają w swoich środowiskach z jedną wspólną cechą – skromnością co do artykułowania własnych dokonań.


Ważne są jednak zauważenia, ponieważ w ciągu swojej historii działania łącznie zdobyły dla naszego Samorządu środki o kilkumilionowej wartości.  Oto Ci spośród nas, którzy niczego nie biorą, a tak wiele dla nas tworzą: Małgorzata Kotłowska – kilkunastoletni lider najaktywniejszego stowarzyszenia ,,Lokomotywa”, Genowefa Wolska, Anna Paul, Beata Łozowska , Izabela Lejk, Tadeusz Zblewski, Maja Pobłocka, Halina Krauze, Agnieszka Stolc, Józef Natakniec, Katarzyna Jałoszyńska, Ewa Dulewicz, Agnieszka Ciszewska, Beata Wolska, Teresa Bukowska, Małgorzata Świerczyńska, Krystyna Maszk, Edyta Nasfeter, Joanna Podhorodecka, Ewa Kosińska, Beata Woźniak, Katarzyna Sywanycz, Michał Klonowski, Zofia Dera, Bożena Labuda, Magdalena Wesółka, Joanna Tusk, Marzena Bartelik, Piotr Szczerba, Dorota Finster-Dziadek, Jolanta Szczerba, Olga Gańska.


Szczególne słowa uznania za ilość wniosków zrealizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rokitach. Niemalże każdy nauczyciel był lub jest w realizacji projektów z dofinansowaniem.

Do chwili obecnej główna formą dofinansowania, w przypadku realizowania dużych projektów unijnych był budżet gminy.


Cenię ogromnie społeczną aktywność stowarzyszeń dlatego , nadal  w budżecie na 2018r. każdy formułowany wniosek unijny może liczyć  tą drogą na dofinansowanie. Regulacje ustawowe dot. sposobu finansowania przedsięwzięć o charakterze społeczno-gospodarczym, dają również  możliwość konkursowego zlecania zadań wynikających z form pracy gminy.


Konstrułując budżet na 2018r. zaproponowaliśmy nową formułę, która wspomoże aktywne środowiska do rozwinięcia swoich pomysłów i działań w swoich otoczeniach.
Po zatwierdzeniu budżetu powołana zostanie komisja, która określi tematykę zadań, które będą wspierane tą drogą. Po raz pierwszy w naszej gminie głównie Stowarzyszenia będą mogły otrzymać środki gminne na realizację swoich pomysłów.
W m-cu styczniu ogłoszony zostanie konkurs na zgłaszanie projektów na realizację w różnych tematycznych polach. Powołana Komisja rozstrzygać będzie zasadność, zgodność z celami  i będzie przyznawać granty finansowe na ich realizację. Dla spełnienia tych celów utworzyliśmy fundusz w wysokości 50.000 zł.


Środki te będą mogły stanowić udział finansowy Stowarzyszenia w przypadku wspierania się w działaniach projektami unijnymi.
Priorytetem będą te działania, które do otrzymywanych grantów mają szanse na  zdobycie środków zewnętrznych z innych fundacji, darowizn itp.


Liczyć się będą dobre pomysły, które wiem, że Stowarzyszenia mają, a z początkiem 2018r. otrzymują oficjalne wsparcie finansowe.

       Z poważaniem
       Wójt Gminy Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego